dedektifim

Çünkü sen kötü bir çocuksun ve ben iyi bir dedektifim.

Because you're a bad boy and I'm a good detective.

Çok uzun zamandır dedektifim ama asla böyle bir şey görmedim.

I've been a detective forever but I've never seen anything like this.

Aslında ben de bir dedektifim.

Actually, I'm a detective too.

İyi bir dedektifim ben.

I'm a good detective!

Ben bir dedektifim, Dedektif.

I'm a detective, Detective.

Evet, ben bir dedektifim.

All right, I'm a detective.

Ben bir dedektifim.

I'm a detective.

Biliyorsun ben bir dedektifim.

You know I'm a detective?

Ben gerçek bir dedektifim.

I'm a real detective.

Ben hala bir dedektifim.

I'm still a detective.