dedikoducu için Türkçe-İngilizce çeviriler:

gossip, gossiper · gossipy · scandalmonger · diğer çevirileri

dedikoducu gossip, gossiper

Ben daha yeni Dedikoducu Kız oldum. Ve şu an elimde bir tek o var.

I only became Gossip Girl recently, and and right now it's the only thing I have.

Bu Dedikoducu Kız hakkında.

This is about Gossip Girl.

Dedikoducu Kız kim?

Who's Gossip Girl?

dedikoducu gossipy

Dedikoducu arkadaşları da.

It's the gossipy colleagues too.

Bunlar da dedikoducu ve tehlikeli inekler Huginn ve Muninn.

And Huginn and Muninn, the gossipy, murderous crows.

Lunt, seni karı kılıklı dedikoducu!

Thorngood. Lunt, you gossipy old fishwife.

dedikoducu scandalmonger

O kötü niyetli bir dedikoducu.

She is a malicious scandalmonger.