demiştir

Belki de sadece komik bir şey demiştir.

Maybe he just said something funny.

George Washington Carver Domuz eti ve kuru fasülye icat olduktan sonra ne demiştir?

What did George Washington Carver say after he invented pork and beans?

Tabii ki öyle demiştir. Ve,

Of course she wouldn't say and

Balzac bir keresinde Hayat, mükemmel hikayeler yaratmaz, ama bir yazar yaratabilir demiştir.

Balzac once said that life doesn't create perfect stories, but a novelist can.

Birkaç yıl önce Bay Chaplin şunu demiştir:

A few years ago, Mr. Chaplin said:

Son olarak, meşhur bir cümlede, Cicero bir keresinde, "Historiam nescire hoc est semper puerum esse" demiştir.

In closing, the famous sentence, that Cicero said once: Historiam nescire hoc est semper puerum esse.

Hep şunu demiştir Truffaut en iyi filmlerin

Truffaut always said the best films aren't made

Muhtemelen bu yüzden heybetli demiştir.

That's probably why he said solemn.

Hep şunu demiştir Truffaut en iyi filmlerin

Truffaut always said the best films aren't made

Horace Greeley söyle demiştir, "Batıya git genç adam!".

When Horace Greeley said, "Go west young man,