denemek için Türkçe-İngilizce çeviriler:

try · to try · test · try on · try out · to test · chance · experiment, experience · have a try · take a chance · diğer çevirileri

denemek try

Bu sefer biraz farklı bir şey denemek istiyorum.

I'd like to try something a little different this time.

Yeni bir şeyler denemek istedim.

I wanted to try something new.

Sen de denemek ister misin, Charlie?

Want to try that, Charlie? You sure?

denemek to try

Bu sefer biraz farklı bir şey denemek istiyorum.

I'd like to try something a little different this time.

Bir şey denemek istiyorum, tamam mı?

I want to try something, okay?

Şimdi çok tehlikeli bir şeyi denemek zorundayız.

Now we have to try something very dangerous.

denemek test

Bu denemek isteyeceğin bir şey değil, Doktor.

That's not something you want to test, Doctor.

Sen kal, bir şey denemek istiyorum.

Stay. I wanna test something.

Tanrı bizi denemek için, bu zaman ve bu yeri seçti.

God has chosen this time, this place, to test us.

denemek try on

Hadi, bir daha deneyelim.

Come on. Let's try again.

Hadi ama deneyelim, hiç kimse bunu yapmadı şimdiye kadar.

Let's just try it. Come on. Nobody's ever done this.

Gel, yasa dışı bir şey deneyelim.

Come on, let's try something illegal.

denemek try out

Bunu denemek için New York'tan daha iyi bir yer var mı?

What better place to try it out than New York City?

Sonunda evden çıkmak ve yeni bir şeyler denemek.

Finally getting out of the house and trying new things.

Biz bize bizim kamera var, biz daha sonra denemek gerekecek.

We've got our camera on us, we'll have to try it out later.

denemek to test

Bu denemek isteyeceğin bir şey değil, Doktor.

That's not something you want to test, Doctor.

Bunu denemek istiyorsun değil mi?

You want to test it, right?

Madam bir demonstrasyon modeli ve denemek için sessiz bir yer ister.

Madame requires one demonstration model and a quiet place to test it.

denemek chance

Her neyse, bunun tekrar denemek için bir fırsat olduğunu düşündüm.

Anyway, I just thought this might be a chance to try again.

En azından denemek için bir şans ver.

At least give me a chance to try.

Evet, sonra da Jack Daniels onu denedi ve başarılı oldu.

Yes, Jack Daniels and then had the chance and was successful.

denemek experiment, experience

Bunu denemek, bunu yaşamak, işte İşte benim projem bu.

To experience that, to live that, that is that's my project.

O zaman neden denedin?

Then why the experiment?

İkimiz de yeni bir şeyler denemek istiyoruz.

We both want to try experimenting with something new.

denemek have a try

Biliyorum çok ama çok uzun bir yolum var, fakat denemek istiyorum, tamam mı?

I know I have a long, long way to go, but I want to try, okay?

Neyse ki yeni bir şey denemek isteyen bir arkadaşım vardı.

Luckily, I have a friend who wanted to try something new.

Çoğu ölümlü denedi ve başarısız oldu.

Many a mortal have tried and failed.

denemek take a chance

Bir Kewpie bebek kazanmak için başka kim şansını denemek ister?

Who else wants to take a chance to win a Kewpie doll?