denemeye

Tabii, tabii, iyi deneme ama bu ne demek biliyorum, tamam mı?

Yeah, yeah, nice try. But I know what that means, all right?

İyi deneme ama bunu daha önce de duymuştum.

Nice try, but I've heard it all before.

Sadece şaka yapıyordum.Ama bana bir iyilik yap ve bunu bir daha deneme.

I'm just kidding. But do me a favor and don't try that again.

İyi deneme, geldiğin için sağ ol.

Good try. Thanks for coming.

Güzel deneme ama, o zaten içeride.

Nice try, but she's already inside.

Gerçek bir kelime değil o. Ama denemeye devam.

That's not a real word but keep trying.

Bu portakal suyunun tadı berbat. Korkunç! Sadece yeni bir şeyler denemeye çalışıyordum.

This orange juice tastes terrible. Oh! It tastes horrible! I was trying something new.

Pekala, o zaman denemeye devam etsen iyi olur, ha?

Well, all right, then. You'd better keep trying, huh?

Ve bunu daha önce denedim tekrar deneme o zaman

And you'd already tried it before that. Don't try it again.

Bugün yeni bir şeyler denemeye ne dersin?

How about trying something new today?