denenmemiş

Bak bir kez daha deneyelim bir kez daha, hadi.

Look, let's just go one more time. One more, come on.

Bu sefer biraz farklı bir şey denemek istiyorum.

I'd like to try something a little different this time.

Biliyorum çok ama çok uzun bir yolum var, fakat denemek istiyorum, tamam mı?

I know I have a long, long way to go, but I want to try, okay?

Yeni şeyler denemek istiyorum, benim için çok geç olmadan.

I want to try new things before it's too late for me.

Başka bir şey deneyelim, tamam mı?

Let's do something else, okay?

Tamam, hadi başka bir şey deneyelim.

Okay, let's do something else.

Tamam, haydi bir kere daha deneyelim. Beş, dört, üç..

Okay, let's try it again in five, four, three.

Her neyse, bunun tekrar denemek için bir fırsat olduğunu düşündüm.

Anyway, I just thought this might be a chance to try again.

Başka bir yerde tekrar deneyelim, tamam mı?

So, so, so let's try again, okay, somewhere else?

Tamam, Hadi farklı bir şey deneyelim.

Okay, let's try something different.