denizler

Kuzey Denizi yağı mı? Hayır, Kuzey Denizi yağı değil gerçekten lezzetli bir şey.

What, North Sea oil No, not North Sea oil, something absolutely bloody delicious.

Sadece gözlerini kapat ve kendini deniz kenarında hayal et.

Just close your eyes and imagine yourself by the sea.

Bu tamamen farklı bir deniz, değil mi?

It's a totally different sea out there, isn't it?

Aslında açıklanacak hiçbir şey yok çünkü ben deniz kuvvetlerinde değilim bile.

Actually, there's really nothing to explain. Because I'm actually not even in the Navy.

Binbaşı, mükemmel bir deniz subayı ve harika bir bilim adamı ama çok kötü bir yalancısın.

Commander, you're an excellent naval officer and a brilliant scientist, but you're a very poor liar.

Öyle büyük, o kadar büyük ve boştu ki mavi deniz ve gökyüzü gibi büyük ve boştu.

So big, it was big and empty like that big, empty, blue sea and sky.

Gözlerini kapat Walter ve kendini deniz kenarında hayal et.

Just close your eyes, Walter, and imagine yourself by the sea.

Bir, iki, üç, dört! Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri!

One, two, three, four United States Marine Corps

Bana bir silah ver ve denize koş.

Give me a weapon and run for the sea.

Teknik olarak o en üst pencere sayılmaz, değil mi denizci çocuk?

Technically, that isn't the top window, is it, sailor boy?