dinlemeyin

Onu dinlemeyin, bir şey yok.

Don't listen to him. It's nothing.

Ya da beni dinlemeyin.

Or don't listen to me.

Onu dinlemeyin memur bey.

Don't listen to him, officer.

Hanımlar ve beyler! Lütfen bu embesili dinlemeyin.

Ladies and gentlemen, please don't listen to this imbecile.

Prenses, bu saçmalığaı dinlemeyin. saçmalık? hadi sudan bir yudum alsana!

Princess, don'tlistento this nonsense. Nonsense? You could have a sip ofthe Waterfirst.

Onu dinlemeyin, o bunaktır.

Ignore him. He"s senile.