diyor

Ve her zaman "bu sefer gerçek" dediğimi biliyorum ama bu sefer gerçekten gerçek.

And I know I always say, "this time it's real," but this time it's really real.

Çünkü sana bir şey söylemek istiyorum ve bence ne demek istediğimi biliyorsun.

Because I want to tell you something and I think you know what I mean.

Bu da ne demek, bir "hayır" mı?

What is that? Is that a no?

Ne bu ne demek?

What what is that?

Hayır, hayır, "senin gibi biri" demek istemedim çünkü sen senin gibi biri gibi bir şey değilsin.

No, no, I don't mean to call you "someone like you" because you're nothing like something like someone like you.

Hayır, ama benim için bu aile herşey demek, ve ben birşey yapmak istiyorum.

No, but this family means everything to me, and I just want to do something.

Hayır, demek istediğim bu gerçekten kötü bir zaman.

No, I mean, this is a really, really bad time.

Bu hayır demek, değil mi?

Is that a no, is it?

Evet, haklısın ama bu demek değil ki her şey siyah ve beyaz olacak, değil mi?

But that doesn't mean that everything has to be black and white, right?

Hey, bu ne demek biliyor musun?

Hey, you know what this is?