doğum

Tamam, tamam. Senin için bir şeyim var. Doğum günü kızı için küçük bir şey.

OK, OK, I got something for you a little something for the birthday girl.

Bu biraz aptalca bir soru ama onun doğum gününde özel bir şey yapmak ister misin?

You know, this might sound like A stupid question, but do you wanna do something special On her birthday?

Bak, doğum günün olduğunu biliyorum, ama bence bu kötü bir fikir.

Look, I know it's her birthday, but I think it's a bad idea.

Senin gibi güzel bir kız ve doğum günü

Pretty girl like you, and your birthday and all

Doğum gününün bir kaç hafta sonra olduğunu biliyorum ama sana bir şey aldım.

I know your birthday isn't for a couple of weeks, but I got you something.

Ona da doğum günü için bunun gibi bir şey almak isterim.

I'd sure like to get her something like that for her birthday.

Önümüzdeki sene bir doğum günün daha olacak ama ben bu günü asla bir daha yaşayamayacağım.

You'll have another birthday next year, But I'll never have this day back again!

Bu da doğum günü kızı için küçük bir hediye.

And here is a little something for the birthday girl.

Ne var biliyor musun, bugün onun doğum günü.

And you know what, it's his birthday today.

Lanet olsun, Jack. Bugün doğum günün ve benimle bir içki bile içmedin.

Damn it, Jack, it's your birthday and you didn't even have one drink with me.