doldurarak

Ve şimdi zaman doldu.

And now time is up.

Özür dilerim, ama süre doldu.

I'm sorry, but time is up.

Beş, dört, üç, iki ve süreniz doldu.

Five, four, three, two, and that's time.

Ve biliyorsun, bugün benim iki yılım doldu.

And you know, today my two years are up.

Bu, bir milyon dolarlık soru değil mi?

That is the million dollar question isn't it?

ve baylar bayanlar o bir saat doldu.

That hour, ladies and gentlemen, is over.

Beş dakika, beş dakika önce doldu.

Five minutes was up five minutes ago.

Ve zaman doldu.

And that's time.

Ah, işte bu milyon dolarlık bir soru Ajan DiNozzo.

Ah, that would be the million dollar question, Agent DiNozzo.

Bu milyon dolarlık bir soru, öyle değil mi?

It's a million dollar question, isn't it?