droidleri

Savaş droidleri kesin seni yakalar ya da daha da kötüsü, beni.

The battle droids will surely capture you, or worse, me.

Savaş droidleri Bu bir işgal ordusu.

Battle droids. It's an invasion army.

Akbaba droidler. Jaybo, şu Akbaba droidleri yeniden çalıştırabilir misin?

Vulture droids Jaybo, can you reactivate those vulture droids?

Savaş droidleri artık kontrol merkezi ile bağlantılı değiller.

Battle droids are no longer linked to central control.

Planın iki aşaması için de su droidleri hazır mı?

Are the aqua droids prepared For phase two of the plan?

Süper savaş droidleri her yerde.

Super battle droids are everywhere

Jaybo, şu Akbaba droidleri yeniden çalıştırabilir misin?

Jaybo, can you reactivate those vulture droids?

Onlar savaş droidleri.

They're battle droids.

Savaş droidleri tarafından takip ediliyorsun.

You're being followed by Battle Droids!

Biz savaş droidleri değiliz artık.

We are battle droids no longer.