duş için Türkçe-İngilizce çeviriler:

shower · bath · shower-bath, shower bath · douche · hope · thought · idea · diğer çevirileri

duş shower

Eve git, duş al, ve unut, çünkü bugün bir şey olmadı.

Go home, take a shower, and forget, because nothing happened today.

Bakın kim sonunda duş almaya karar vermiş.

Look who finally decided to take a shower.

Güzel sıcak bir duş

Nice hot shower, huh?

duş bath

Bir adam bir otele girer ve der ki, "Bir oda ve bir duş istiyorum.

A man goes into a hotel and he says, "I'd like a room and a bath.

Ve sıcak bir duş falan al.

And take a hot bath or something.

Bir şeyler yemesi, bir yatak ve bir duşa ihtiyacı var.

She needs something to eat, a bed and a bath.

duş shower-bath, shower bath

Oscar, git bir duş al, ya da domates banyosu falan yap!

Oscar, take a shower, or a tomato bath or something.

Otelimde sadece duş var. Ve bir banyo çok işime yarar.

My motel just has a shower, and I really could use a bath.

Banyo ve duş yok.

No baths, no showers.

duş douche

Bu Robin Hood duş Nerede biliyor?

This Robin hood douche knows where we are?

Ne bir duş!

What a douche!

Komik olan ne, duş suratlı?

What's so funny, douche face?

duş hope

Umarım büyük bir duşun vardır.

Hope you got a big shower.

duş thought

Düşündüm ki, bu gece buluşup bir duş alırız, tamam mı?

I thought we'd get together tonight, so take a shower, okay?.

duş idea

Senin fikrin yalnız duş almaktan çok daha iyi.

Your idea sounds better than showering alone.