duyduğum

Oh, evet, evet, evet tamam duyuyorum.

Oh, yeah, yeah, yeah I'm okay.

Bu gece burada olanlar hakkında ne duydun?

What have you heard about what happened here tonight?

Başka bir şey gördün ya da duydun mu?

Did you see anything else or hear anything else?

Evet, evet, Ben bu konuda bir şeyler duydum.

Yeah, yeah, I heard something about that.

O gün tam olarak ne olduğunu duymak istiyorum.

I want to hear exactly what happened that day.

Bu senin için yeni olabilir ama ben daha önce duydum bunları.

Please. This may be new for you, but I've heard it before.

Daha önce hiç böyle bir şey duymamıştım.

I've never heard anything like that before.

Gerçekten aptalca bir şey duymak ister misin?

Uh, do you wanna hear something really stupid?

Doktor, lütfen beni dinle. En azından duy beni.

Doctor, please listen to me at least hear me.

Sen gittikten sonra ne oldu duydun mu?

Did you hear what happened after you left?