edecek

Tek çıkış yolu bu. Ve sen bana yardım edeceksin.

This is the only way out, and you're gonna help me.

PekâlPekâlâ, millet merak edecek bir şey yok ve her şey kontrol altında.

All right, people, You have nothing to worry about, and everything is under control.

Sen de çok iyi biliyorsun ki canım, beni mutlu edecek bir tek şey vardı.

Darling, you know good and well there's only one thing that was gonna make me happy.

Evet, ama sen ona yardım edeceksin, değil mi?

Yeah, and you're gonna help him, all right?

Herkes çok mutlu görünüyor insanlar mutlu eden bir şey kötü olamaz değil mi?

Oh, everyone looks so happy. Anything that makes people happy can't be bad, can it?

İlk olarak, sana bir şey söyleyeceğim. .Seni mutlu edecek bir şey.

First, I'm gonna tell you something That will make you happy.

Bu çok iyi, çünkü o muhtemelen birilerine söyledi, ve onlar buraya gelip bunu kontrol edecekler.

That's very good, because she probably told somebody, and they're gonna come out here and check it out.

Bir şey yaptım ve bunun için bana teşekkür edeceksin.

I did something, and you're gonna thank me for it.

Tamam, bakın, çocuklar, çocuklar, hepinizi mutlu edecek bir yol var, tamam mı?

Okay, look, guys, guys, there's a way to make you guys both happy, all right?

Onun için önemli olan o ve ben ona yardım edeceğim.

It's that important to him and I'm gonna help him out.