eder

Ama bu eder.

But this is.

Tam olarak ne diyeceğimi bilmiyorum ama her şey için çok teşekkür ederim.

I don't exactly know what to say but thank you very much for everything.

Güzel, bu çok güzel. Çünkü muhtemelen onlar sana benden daha çok yardım eder. Bilemiyorum ben

Well, good, that's very good, because they can probably help you out a lot more than I can.

Teşekkür ederim, çok iyisin ama benim zaten bir babam var.

Thank you. That's very nice of you, but I already have a father.

Ben gerçekten, gerçekten de üzgünüm ve çok teşekkür ederim

I'm really, really sorry, and thank you so much for

Bayanlar, baylar hoş geldiniz ve burada olduğunuz için teşekkür ederim.

Ladies and gentlemen, welcome and thank you very much for being here.

Bu arada, bunu yaptığın için çok teşekkür ederim baba.

Thank you so much for doing this, by the way, dad.

Peki, teşekkür ederim, ama size söz veriyorum, bu kocaman bir şey olmayacak çünkü bir şey olmayacak.

Well, thank you, but I promise you, it's not going to be huge because nothing is going to happen.

Beni görmek için bu kadar yol geldiğiniz için çok teşekkür ederim.

Thank you very much for coming all this way to see me.

Tekrar çok teşekkür ederim, ve önceki gün için özür dilerim.

Again, thank you very much, and I'm sorry about the other day.