efendim için Türkçe-İngilizce çeviriler:

sir · ma’am, ma'am · sorry · Lord · excuse me · hello · madam · gentleman · honour · pardon · diğer çevirileri

efendim sir

Ve Sizin için yapabileceğim pek bir şey yok, yani Pekala o zaman, efendim.

And there's really nothing I can do for you, so all right, then, sir.

Lütfen efendim. Biraz daha istiyorum.

Please, sir, I want some more.

Efendim, çok özür dilerim.

Sir, I'm really very sorry.

efendim ma’am, ma'am

Efendim, bence bu iyi bir fikir değil.

Ma'am, I don't think that's such a good idea.

Efendim, lütfen beni affedin.

Ma'am, please excuse me.

Tamam, evet, efendim, Bayan.

Right, yes, Sir, Ma'am.

efendim sorry

Üzgünüm, efendim, ama yapabileceğimiz hiç bir şey yok.

I'm sorry, sir, but there's nothing we can do.

Üzgünüm efendim. O benim sorunum değil.

Sorry, sir, it's not my problem.

Çok özür dileriz efendim, bir daha olmayacak.

We're very sorry, sir. It won't happen again.

efendim Lord

Hayır ama O senin lordun ya da efendin değil, değil mi?

No, but He ain't your lord and master, is he?

Efendim, bu kadarı yeter.

My lord, this is enough.

Ve sen benim Efendim olacaksın.

And you shall be my Lord.

efendim excuse me

Özür dilerim efendim ancak sanırım burada tuhaf bir şeyler dönüyor.

Excuse me, sir, but I think something weird is going on here.

Bir dakika izin verir misiniz efendim?

Would you excuse me a moment, sir?

Affedersiniz efendim ama göreve ben de katılmak isterim.

Excuse me, sir, but I'd like to join the mission.

efendim hello

Merhaba. Evet efendim. Bu doğru mu?

Hello yes sir, is this true?

Alo? Efendim? Orada mısınız?

Hello, sir, are you there?

Merhaba, lütfen oturun efendim.

Hello. Please sit down, sir.

efendim madam

Ama hanımefendi ve efendi Peter'e ne olacak, efendim?

But what about madam and Master Peter, sir?

Efendim biliyorum, bu talihsiz bir durum.

Madam, I know that this is unfortunate.

Madam şu anda uyuyor efendim.

Madam is sleeping now, sir.

efendim gentleman

Özür dilerim efendim, ama bu başka bir beyefendinin.

I'm sorry, sir, but this is for another gentleman.

Hayır, efendim hala çok yakışıklı bir beyefendisiniz.

No, sir, you're still a very handsome gentleman.

Beyefendi akşam yemeği için kalacak mı, efendim?

Will the gentleman be staying for dinner, sir?

efendim honour

Sizinle tanışmak bir şeref, efendim... .ve bir zevk, ve ben sadece, sadece tüm yardımlarınız için teşekkür etmek istiyorum.

Well Well, it's an honour to meet you, sir, and a pleasure and I just wanna thank you for all your help.

Bu onur bana ait efendim.

The honour is mine, Sir.

Efendim, bu bir şeref.

Sir, it's an honour.

efendim pardon

Çok afedersiniz, efendim, sadece siz ve o Fransız mı?

Begging your pardon, sir. Just you and that frenchman?

Efendim? seni burada görmek ne harika! bay

Pardon? It's great to see you here! Mr

Yüzbaşıdan özür diliyorum, efendim, ama evet efendim benim.

Begging the Captain's pardon, sir, but yes, sir, I am.