ekip için Türkçe-İngilizce çeviriler:

team · crew · squad · unit · staff · party · gang · outfit · group · company · firm · brigade · shift · platoon · diğer çevirileri

ekip team

Ve bence sen ve ben gerçekten iyi bir ekip olabiliriz.

And I think you and I could make a really good team.

Bak, bir ekip toplantısı olacak, herkes başlayalım!

Look, let's get a team meeting going, everybody!

Aşağıya bir güvenlik ekibi yollayın.

Send a security team down there.

ekip crew

Kanadalı bir film ekibi, bilim kurgu filmi çekmek için yer arıyor.

They're a Canadian film crew on a location scout for a science fiction movie.

İnşaat ekibi bu öğleden sonra bir ceset buldular.

Listen, construction crew they found the body this afternoon.

Bana bir ekip verebilir misin?

Will you give me a crew?

ekip squad

Bomba ekibi de aynı şeyi söyledi.

The bomb squad said the same thing.

O da ekibin bir parçası.

She's part of the squad.

Bir ekip arabası bizi takip etmeyi kesti.

One squad car stopped chasing us.

ekip unit

Bir arama iznim var ve burada gitmeye hazır iki ekip.

I have a search warrant and two units right here ready to go.

Bütün ekipler, neler oluyor?

All units, what's going on?

Acil durum ekibi bir nevi.

Sort of an emergency unit

ekip staff

Ben bu ekibin değerli bir üyesiyim ve saygıyı hak ediyorum.

I'm a valuable member of this staff, and I deserve respect.

Satış ekibi için de yeni bir faks makinesi.

And for the sales staff, A new fax machine.

Bilmiyorum. Temizlik ekibi bu sabah geldi.

The cleaning staff came in this morning.

ekip party

Peki ya bir arama ekibi?

What about a search party?

Hayatım, her yerde arama ekipleri var.

Honey, there are search parties everywhere.

Scotty ve arama ekibi.

Scotty and the search party.

ekip gang

Aynı hücre, aynı ekip, aynı bela. Bir dakika.

Same cell, same gang, same trouble. just a minute.

Bu da benim ekip.

This is my gang.

Bu da bizim ekip.

This is the gang.

ekip outfit

Bu yüzden bu ekibin tek bir kuralı var.

So I have only one rule in this outfit.

Ne tür bir ekip?

What kind of outfit?

Kim seni bu ekibin lideri olarak seçti?

Who elected you leader of this outfit?

ekip group

Ekip olarak, tamam mı?

Together. As a group, okay?

Aynı ekip, farklı bir akşam.

Same group, different night.

Federal Gözetim Ekibi'nden Ajan Thomas Keeler o.

That's Agent Thomas Keeler, Federal Surveillance Group.

ekip company

Şirket gemisi, şirket ekibi.

Company ship, company crew.

Şirket Alan Quinn'in ekip ruhu tekniklerini kullanıyor.

The company uses Alan Quinn's team-building techniques.

Üç birlik askeri müfrezeyi üç müfreze, bir ekibi oluşturur.

Three squads make a platoon. Three platoons, a company.

ekip firm

Hepsi aynı ekibin bir parçası Güney Londra çocukları.

All part of the same firm. South London boys.

Boktan futbol ve boktan ekip.

Shit football and a shit firm.

Mükemmel futbol, boktan ekip.

Great football, shit firm.

ekip brigade

Gobber, bir kova ekibi organize et.

Gobber, organize a bucket brigade.

Tamam, itfaiye ekibi.

OK, Fire Brigade.

ekip shift

Sen ve bir diğer ekip, değişimli vardiya.

You and another team, alternating shifts.

Olağan gece vardiyası saatlerinde ve ben ekibi elimle seçiyorum.

Regular graveyard shift hours, and I'm handpicking the crew.

ekip platoon

O ve karısını döven Jimmy, Irak'ta Griggs'in ekibinde görev almışlar.

Both he and our wife-beater Jimmy served in Griggs' platoon in Iraq.

Üç birlik askeri müfrezeyi üç müfreze, bir ekibi oluşturur.

Three squads make a platoon. Three platoons, a company.