en

en

Ona güveniyorsun çünkü, Julian harika bir baba ve harika bir koca. Ve senin en iyi arkadaşın.

You trust him because he's a great father and he's a great husband, and he's your best friend.

Ama gitmem, çünkü burada beni isteyen en azından bir kişi var ve bu benim için yeterli.

But I won't, because there's at least one person who wants me here and that's good enough for me.

En son ne zaman birisi sana, ne kadar güzel olduğunu söyledi?

When was the last time someone told you just how beautiful you are?

Seninle gerçek bir ilişkimiz olsun istiyorum çünkü seni çok seviyorum ve sen benim en iyi arkadaşımsın.

I just want a real relationship with you because I love you and you're my best friend.

O sadece bir kız, ve benim en iyi arkadaşım gibi.

She's just a girl, and she's like my best friend.

Önce ben. Ben senin en yakın arkadaşınım ve bu çok önemli.

Me first, because I'm your best friend and this is very important.

En son ne zaman benim için güzel bir şey yaptın?

When is the last time you did something nice for me?

Ama benim için en doğru şey bu.

But it's the right thing for me.

Tamam, onun en iyi arkadaşı olduğunu biliyorum ama benim de arkadaşımsın, doğru mu?

Okay, I know you're his best friend, But you're my friend too, right?

Bugün kız kardeşim için çok önemli bir gün, belki de hayatının en önemli günü.

This is a very special day for my sister, probably the most important of her life.