esansı

Sadece biraz sabun biraz potpuri ve senin için de bir esans, sanırım.

Just some soap and some potpourri and incense for you, I think.

Her zaman silhat esansı gibi kokardı, ve annem ondan nefret ederdi.

He always smelled like patchouli, and my mom hated it.

Hey, Steve-O, ardıç esansı.

Hey, Steve-O, juniper scent.

Vampir topuzu gümüş nitrat, sarımsak esansı.

Vampire mace sliver nitrate, essence of garlic.

Parfümü yapmak için alkol ve diğer esansları eklemeden önce.

Before adding alcohol and other essences to make perfume.

Bu su samuru esansı.

It's just the otter odour!

Silhat esansı gibi kokuyordu.

It smelled like patchouli oil.

Bu, çürümekte olan sürüngen eti esansı.

That's essence of rotting reptile flesh.

Hangi büyülü esans,

What magical essence,

Bitkisel esanslar, meditasyon.

Herbal tinctures, meditation.