eve

eve

Evet, biliyorum evde benim için bir var ama burada işler çok iyi gidiyor.

Yeah, I know there's a job for me back home, but, uh, things are going very well here.

O gece çılgınca bir şey oldu o evde. Belki ne olduğunu hiç bilemeyeceğiz.

Something crazy happened at that house that night, and maybe we'll never really know what.

Çünkü sana bir bakıyorum da, ve bir zamanlar senin de annesi ve babası ve bir evi olan bir çocuk olduğunu düşünüyorum.

Because I look at you, and I think you were a child once, with a mother and a father and a home.

Hakkında başka bir şey bilmiyor musun yani? Ne yapıyor ya da evli mi?

So you don't know anything else about him like what he does or if he's married or anything?

Tamam ben gidiyorum, ve sen de eve gidiyorsun, tamam mı?

All right, I'm going back in there, and you're going home, okay?

Ah, evet, ve bak sana ne diyeceğim, Evde çok güzel bir karın var.

Oh, yeah, and i'll Tell you what. You got a beautiful Wife at home.

Ama bu yıl var ya harika bi yıl olacak... .çünkü çok yakında eve geliyorsun

But you know what? This is gonna be a great new year because you're coming home really soon.

Eğer ben ben de senin gibi olsaydım, sadece ben olsaydım, bu ev çok daha farklı olurdu.

If I was if I was more like you, if it was just me, this house would look different.

Şimdi iyi bir kız ol ve eve geri dön.

Now be a good girl and come back home.

Lütfen, lütfen Beni eve götür!

Please, please take me home now!