evimizi

Evet ama eski evimizi daha çok seviyorum.

Yes, but I like our old house more.

Ben de evimizi seviyorum.

I love our house too.

Burada yeni bir ev için eski evimizi sattık.

We sold our old home for a new home here.

Daha iyi bir gelecek için evimizi inşa ediyoruz

For a better future we build up our home

kendi küçük evimizi. sadece sen ve ben. .ve hiç kimse.

Our Iittle home. .just you and I. .and no one else.

Carolyn ve ben, ilk evimizi daha yeni satın aldık.

Carolyn and I, we just bought our first house.

Ama bu adam evimizi durmadan arıyor.

But this guy calls our house constantly.

Ned, evimizi satın aldın.

Ned, you bought our house.

Ben dondurucu, küçük evimizi seviyorum!

I love our freezing little house.

Baba, kızgın insanlar evimizi yakıyor.

Papa, angry people burn our home.