evli için Türkçe-İngilizce çeviriler:

married · marriage · wedded · unmarried · hitched · diğer çevirileri

evli married

Hakkında başka bir şey bilmiyor musun yani? Ne yapıyor ya da evli mi?

So you don't know anything else about him like what he does or if he's married or anything?

Bugün Chris genç bir doktorla evli ve iki çocuk annesidir.

Today Chris is married to a young doctor, and has two children.

Sen zaten evli misin?

Are you married already?

evli marriage

Bu gelinliği giymeyeceğim, ya da bunu ya da bunu. Çünkü düşündüm de evlilik aptalca.

I'm not wearing this dress or that one or that one because I'm thinking marriage is stupid.

Mükemmel bir adamla, mükemmel bir evliliği olan iyi politik bir eş.

The good political wife with the perfect marriage to the perfect man.

Evlilik ile ilgili bir şey bildiğimden değil ya, değil mi?

Not that I know anything about marriage, right?

evli wedded

Evlilik hediyesi için ne harika bir fikir.

What a great idea for a wedding gift.

Bu bir evlilik yüzüğü mü?

Is that a wedding ring?

Unutmayın, özel partiler, evlilik partileri, doğum günü partileri için

And remember, we do private parties, wedding parties, birthday parties

evli unmarried

Selam. Ben Cindy Maggie'nin evli olmayan kuzeniyim.

Hi, I'm Cindy, Maggie's unmarried cousin.

Softy, sen evli değilsin çünkü sen benim kızım kadar güzel değilsin.

Softy, you are still unmarried because you're not as beautiful as my daughter.

Ben Cindy Maggie'nin evli olmayan kuzeniyim.

I'm Cindy. Maggie's unmarried cousin.

evli hitched

Ben evli bir adamım, Hitch.

I'm a married man, Hitch.

Clark ile evli değilsin değil mi?

So, you're not hitched to Clark?