gördüm

Dinle, tatlım, Senden bir şey istemiyorum, ama senin gibi kızları daha önce de gördüm.

Listen, honey, I don't want nothing from you, But I've seen girls like you before.

Hayır, sadece bir kere görüyorum ve sonra ama önemli olan bu değil.

No, you only see it once, and then but that's not what's important.

Oh, evet, eminim, ve gördüm ne gelen O çok iyi hissediyordum ve hakkında daha iyi hissediyorum.

Oh, yeah, I'm sure, and from what I saw, he was feeling pretty good and about to feel even better.

Belki de onun mükemmel olmasını o kadar çok istedim ki, sadece görmek istediğim şeyi gördüm.

Maybe I just wanted him to be perfect so bad that I only saw what I wanted to see.

Emin değilim ama sanırım seni daha önce gördüm.

I'm not sure, but I think I've seen you before.

Geçen gün bir kız çocuğu gördüm, yaklaşık üç, belki dört yaşında.

I saw a little girl the other day, about three, maybe four years old.

Ama bu kez gerçekten bir şey gördüm.

But this time I really see something!

Belki öyle, ama ben sende bir şey gördüm çok daha önemli bir şey.

Maybe, but I've seen something in you, something that's far more important.

Evet, evet, ben gördüm.

Yeah, yeah, I have.

Ben onu dün gece gördüm. Sonra bir arabaya bindi ve bir daha da dönmedi.

Well, I saw her last night, and then she got into a car and never came back.