gösteririm

Sadece gözlerini kapat ve elimi tut, sana harika bir şey göstereceğim.

Just close your eyes and hold my hand, I'll show you something wonderful

Bir dakika buraya gelsene, sana bir şey göstereceğim.

Well come here a minute and I'll show you something.

Hadi, sana bir şey göstereceğim.

Come on. I'll show you something.

Tamam. Sana bir şey göstereceğim, tamam mı?

I just want to show you something, okay?

Benimle gel, sana başka bir şey göstereceğim.

Come with me, I will show you something else.

Buraya gel, Sana bir şey göstereceğim.

Come here, I'll show you something.

Ama benim sana göstereceğim bir şey var.

But I have something else to show you.

Sana bir şey göstereceğim, tamam mı?

Okay, I'm gonna show you something, okay?

Bak, sana bir şey göstereceğim.

Look, I'll show you something.

Yarın sana bir yada iki şey göstereceğim.

Tomorrow I'll show you a thing or two.