güzel

Bu benim için güzel bir şey.

This is, this is good for me.

Bu iyi çünkü bu bir köpek için güzel bir isim.

That's good, because that's a good name for him

O büyük bir aile istiyor ama bence bir oğlan ve bir kız güzel olur.

He wants a big family, but I think just a boy and a girl would be nice.

Herkes sever bir bebeği İşte bu yüzden seviyorum ben seni Güzel bebek Güzel bebek..

Huh? Everybody loves a baby That's why I'm in love with you Pretty baby Pretty baby

Çok güzel, bu ne böyle?

This is good, what is this?

Bu benim için çok güzel.

This is very good for me.

En son ne zaman birisi sana, ne kadar güzel olduğunu söyledi?

When was the last time someone told you just how beautiful you are?

Bu çok güzel bir kız için çok güzel bir isim.

It's a very pretty name. For a very pretty girl.

Nasıl ya da neden bilmiyorum, Ama eminim ki bunun için çok güzel bir neden vardır,

I don't know how, I don't know why, but I'm sure there's a very good reason for it.

Evet, evet, ama bu güzel.

Yeah, yeah, but it's good.