geldiniz

Ve bu bana iyi geliyor.

And that's good for me.

Ve insanlar söylediler her şey gelen, o sadece bu büyük adam, biliyor musun oldu?

And from everything that people have said, he was just this great guy, you know?

Tamam şimdi buraya gel.

Okay, now you come here.

Ve, sen, sen, buraya gel.

And, you, you, come here.

Buraya gel, buraya gel.

Come here. Come, come, come.

Evet, sen. Buraya gel.

Yeah, yeah, you, come here.

Gel buraya, gel buraya.

Come here, come. Come here.

Sen gel. Buraya gel.

You come here, come here.

Kulağa tuhaf geliyor biliyorum ama şimdi bu önemli değil. Bana söz ver.

I know it sounds strange, but that's not what's important right now, so promise me.

Carter, biliyorum bu kulağa garip gelecek, özellikle de benden gelince. Ama o böyle biri değil.

Carter, I know this is gonna sound weird, especially coming from me, but he's not like that.