gemiyi

Biliyor musunuz, bu gemi gerçekten gerçekten büyük.

You know, this ship is really, really, really big.

Sadece bu gemi için bir şeyler yapmak istiyorum.

I just want to do something for the ship.

Bu sadece bir gemi değil bir fikir.

That's not just a ship that's an idea.

Bana o gemi hakkında her şeyi anlat.

Tell me everything you know about that ship.

Size söylüyorum, bu gemi buraya bir amaç için geldi!

I'm telling you, the ship came here for a reason!

Bence senin için gelen bir gemi var.

I think you have a ship coming for you.

Ne güzel bir gemi!

What a beautiful ship!

Bu gemide sadece bir kaptan var, o kaptan da sen değilsin.

There's only one captain on this ship, and it ain't you.

Bu bir gemi değil.

This is not a ship.

Bu gemide hala biri var, ve ona aynı şeyi borçluyum.

There is someone still on this ship, and I owe him the same.