getirdim

Senin için küçük bir şey getirdim.

Got a little something for you.

Senin için bir şey getirdim, işte burada

I got a little something for you here.

Sana bir şey getirdim. Ama karşılığında bir şey istiyorum.

I have something for you, but I want something back.

Pek değil, senin için küçük bir şey getirdim.

Not so much, I've got a little something for you.

Hey, bak. Sana bir şey getirdim.

Hey, look, I got you something.

Kendini tekrar tekrar öldürebilirsin ama ben seni her zaman geri getireceğim.

You can kill yourself again and again, but I will always bring you back!

O hala senin içinde ben de onu geri getireceğim.

He's still in you, and I'm gonna get him back.

Ben bunu sana geri getireceğim, tamam mı?

Okay. I'm gonna get this back to you, okay?

Hayır, ama daha iyi bir şey getirdim.

No, but I got something a little better.

Evet, sana bir şey getirdim.

Yeah. I have something for you.