gişe için Türkçe-İngilizce çeviriler:

booth · window · diğer çevirileri

gişe booth

Evet, tıpkı gişe ve Lincoln gibi.

Yeah, just like booth and lincoln.

Eğer karavan bir trafik kamerasından ya da gişeden geçerse onları buluruz.

If the RV passes a traffic cam or toll booth, we'll find them.

gişe window

Gişe kapandı efendim.

Window's closed, sir.