giysilerim

Onlar benim giysilerim değil." "Artık öyle.

They're not my clothes." "They are now.

Benim bütün giysilerim, nerede?

Where are all my clothes?

Bu benim en iyi giysilerim.

This is my best outfit.

İşte anne, benim giysilerim.

There, mom, it's my clothes.

Ve benim giysilerim kayboldu, ha?

And my clothes vanished, eh?

Benim de giysilerim.

My clothes also.

Benim giysilerim için geniş.

It's roomy for my stuff.

Bu harika olurdu ama su giysilerim kuru temizlemecide.

That sounds great, but my wet suit'sat the dry cleaners.

Eski giysilerim pis değil.

My rags aren't dirty.