harika

Ona güveniyorsun çünkü, Julian harika bir baba ve harika bir koca. Ve senin en iyi arkadaşın.

You trust him because he's a great father and he's a great husband, and he's your best friend.

Ama bu yıl var ya harika bi yıl olacak... .çünkü çok yakında eve geliyorsun

But you know what? This is gonna be a great new year because you're coming home really soon.

Bu harika bir gün olacak, değil mi?

This is gonna be a great day, right?

Seni görmek harika ama bence bu iyi bir fikir değil.

It's wonderful to see you, but i don't think that's a good idea.

Bu harika ama aslında ben sizinle başka bir şey konuşmak istiyordum.

That's great, actually, Because I wanted to talk to you about something else.

Dinle beni o harika bir kız ve sen de onunla harika bir yapıyorsun.

Look she's doing great, and you're doing a great job with her.

Bak, biliyorum, bazen zor olacak, tamam. Ama aynı zamanda gerçekten, gerçekten harika olacak.

Look, I know sometimes it'll be hard, okay but it'll also be really, really great.

Çok güzel bir aileniz var ve bu gece onun bir parçası olmak harika.

You have a beautiful family and it's great to be part of it tonight.

Biliyor musun bu gerçekten harika.

You know, this is really good.

Hey, hey hey, harika, değil mi?

Hey, hey hey, isn't this great?