hediye için Türkçe-İngilizce çeviriler:

gift, gifts · presentation, present · prize · reward · box · donation · diğer çevirileri

hediye gift, gifts

Arkadaşlar ve aile ile mükemmel bir hediye Peki, bir anne olmak, güzel bir, normal bir akşam yemeği olduğunu söyleyebilirim.

Well, being a mom, I can tell you that a nice, normal dinner with friends and family is a perfect gift.

Bu oldukça büyük bir hediye.

It's a pretty big gift.

Bu özel bir hediye.

It's a private gift.

hediye presentation, present

Yılbaşı için biraz erken olduğunu biliyorum, Edward, ama senin için bir hediyem var.

I know it's a little early for Christmas, Edward, but I have a present for you.

En azından güzel bir düğün hediyesi vermeliyim.

Or at least give her a nice wedding present.

Bu bir erken Noel hediyesi olur.

It'll be an early Christmas present.

hediye prize

Size bir hediye getirdim:

I've brought you a prize.

Kazanan için bir hediye var.

There's a prize for the victor.

Her kutuda bir hediye var!

There's a prize in every box.

hediye reward

Bize biraz yardım edeceksiniz ve daha fazla para ve hediyeler sizin olacak.

You guys help us a little, and more money and rewards will be yours.

Mahalo hediye kartı Ne? Ne oldu?

The Mahalo rewards card is what?

Bu bizim Mahalo hediye kartımız.

It is our Mahalo rewards card.

hediye box

Ve herkes biliyor ki en büyük hediye en küçük kutuda gelir.

And everyone knows The biggest present comes in the smallest box.

Her kutuda bir hediye var!

There's a prize in every box.

Hediye günü gel ya da sonraki gün, evet, evet.

Come over on Boxing Day or the next day, yes, yes.

hediye donation

Ben bağış alırım İnsanlar bana hediyeler verirler.

I accept donations. People give me gifts.

Zudija Adzovic bir masa süpürgesi hediye etmiş.

Zudija Adzovic donates a vacuum cleaner.