herşey için Türkçe-İngilizce çeviriler:

everything · diğer çevirileri

herşey everything

Hayır, ama benim için bu aile herşey demek, ve ben birşey yapmak istiyorum.

No, but this family means everything to me, and I just want to do something.

Evet, herşey yolunda, problem yok.

Yes, everything is fine, no problem.

Herşey, beş dakika içinde oldu.

In five minutes, everything