her

her

Bu adam hakkında hiç bir şey bilmiyorsun ve o senin hakkında her şeyi biliyor.

You don't know anything about this man, and he knows everything there is to know about you.

Ve her zaman "bu sefer gerçek" dediğimi biliyorum ama bu sefer gerçekten gerçek.

And I know I always say, "this time it's real," but this time it's really real.

O benim hakkımda hiçbir şey bilmiyor, ama ben onun hakkında her şeyi biliyorum.

She don't know anything about me, but I know everything about her.

Çünkü yarın, herkes her istediğini yapacak ve herkes çok mutlu olacak!

Because tomorrow, everyone will have everything... .and everyone will be very happy!

Senin için farklı olduğunu biliyorum. Çünkü her zaman farklıdır. Ama, eğer ihtiyacın olursa

I know it's different for you because it's always different, but if you ever need

Seninle her zaman "son bir" şey olacak ama gerçek şu ki artık senin hayatın bu değil.

It's always gonna be "one last" something with you, but the truth is this is not your life now.

Çünkü bu iyi bir şey ve iyi şeyler her zaman seni bekliyor olacak.

Because that's a good thing, And the good things Will always be here waiting for you.

Buradaki bütün işler, çocuklar, her şey ve kocam beni bir hafta önce terk etti.

All the work around here, and the kids, and everything and my husband left me a week ago

Sadece benim için yaptığın her şey için sana teşekkür etmek istedim.

I just wanted to say thank you for everything you've done for me.

Sen hakkımda her şeyi biliyorsun. Ama ben seninle ilgili hiçbir şey bilmiyorum.

You know everything about me, and I don't know anything about you.