herkes için Türkçe-İngilizce çeviriler:

everyone · everybody · all · anyone · anybody · people · one and all · every one · whoever · diğer çevirileri

herkes everyone

Çünkü yarın, herkes her istediğini yapacak ve herkes çok mutlu olacak!

Because tomorrow, everyone will have everything... .and everyone will be very happy!

Herkes neden burada olduğunu biliyor.

Everyone knows why you're here.

Ama zaten herkes biliyor.

But everyone already knows.

herkes everybody

Herkes sever bir bebeği İşte bu yüzden seviyorum ben seni Güzel bebek Güzel bebek..

Huh? Everybody loves a baby That's why I'm in love with you Pretty baby Pretty baby

Hadi, herkes dışarı, hemen.

Come on, everybody out now.

Bunlar herkes için, değil mi?

These are for everybody, right?

herkes all

Ve o güzel bir evde yaşamaya gitti ve herkes onu sevdi, ve o çok ama çok mutluydu.

And she went to live in a beautiful house and all the people loved her, and she was very, very happy.

Pekâlâ millet, lütfen herkes sakin olsun.

All right, everyone, please just stay calm.

Pekala, herkes burda mı?

All right, is everybody here?

herkes anyone

Çünkü ben, herkesten daha çok sizin için en iyisini istiyorum.

Because I, more than anyone, want the very, very best for you.

Çünkü seni herkesten daha iyi tanıyorum.

Because I know you better than anyone.

Bunu herkesten daha iyi anlarsın.

You understand that better than anyone.

herkes anybody

Sen bunu herkesten daha iyi biliyorsun ve bunun ne olduğunu öğrenmek için bu bir şans.

You know it better than anybody else, and this is our chance to find out what that is.

Biz eski arkadaşız, onu herkes gibi iyi tanıyorum.

We're old friends, I know him as good as anybody.

Yani gerçekten herkes o adamı tanıyor mu?

I mean, does anybody really know that guy?

herkes people

Herkes çok mutlu görünüyor insanlar mutlu eden bir şey kötü olamaz değil mi?

Oh, everyone looks so happy. Anything that makes people happy can't be bad, can it?

Evet, herkes aptalca şeyler yapar, biliyorum.

Yeah, I know people do stupid things.

Ama herkes diyor ki

But people say that

herkes one and all

Herkes herkese ait ve herkes birine ait.

Everyone belongs to everyone, and all belong to one.

Hepimiz birimiz için ve herkes kendisi için!

All for one and each man for himself!

Olmaz, biri için her şey ve herkes için kapitalizm!

No way. It's all for one and Capitalism for all!

herkes every one

Neden herkes bu kadar öfkeli?

Why is every one so angry?

Şifreli mesajlar ve herkes için büyük bir fırsat.

Highly encrypted texts and every one a great opportunity.

Tanrı bizi korusun ve herkesi.

And "God bless us every one.

herkes whoever

Bunu ve Scylla'nın adını anan herkesi kalıcı olarak göm.

Bury it and whoever's using Scyila's name-permanently this time.

Sen de Kechigiri kadınlarıyla takılan herkesi öldüreceksin.

You are to kill whoever mixes with Kechigiri Ladies.

O zaman bir kafes uğrayan herkesi esir eden

Then it's a cage That imprisons whoever passes by