hissediyorsun

Dün sana onun için ne hissediyorsun diye sordum ve sen bana harika bir cevap verdin.

Yesterday I asked you how you felt about her and you gave me a great answer.

Sen de hissediyorsun değil mi?

You feel it too, don't you?

Yani, sen de mi, sen de mi bu şekilde hissediyorsun?

I mean, is this you too? Do you feel the same way?

Ve şimdi farklı hissediyorsun?

And you feel different now?

Belki yok, ama gerçek aşk konusunda ne hissediyorsun?

Maybe not, but how do you feel about true love?

Sen kesinlikle kötü bir şey olduğunu hissediyorsun, doğru mu?

You definitely feel that something bad is happening, right?

Sen bu konuda ne hissediyorsun?

How do you feel about that?

Ve bence sen de benim için böyle hissediyorsun.

And I think you feel the same about me.

Peki, o zaman nasıl hissediyorsun yapar?

Okay, then how does that make you feel?

Sen de şu an böyle mi hissediyorsun?

Is that how you feel right now?