hoş

Bak, onun için hoş bir şey yaparsan belki ben de senin için yaparım.

Look, if you do something nice for him, maybe I'll do something nice for you.

Şimdi senin gibi hoş bir kız, böyle bir yerde ne yapıyor?

Now, what's a nice girl like you doing in a place like this?

Pekala, önemli olan şey, şu an benim burada olmam, ve bu gece çok hoş görünüyorsun.

Well, the important thing is I'm here now, and you look really nice tonight.

Senin gibi hoş bir adamın böyle bir yerde ne işi var?

So what's a nice guy like you doing in a place like this?

Bayanlar, baylar hoş geldiniz ve burada olduğunuz için teşekkür ederim.

Ladies and gentlemen, welcome and thank you very much for being here.

Böyle hoş bir yerde senin gibi bir kız ne yapıyor?

What's a nice place like this doing with a girl like you?

Hoş bir hikaye, ama senin için gerçekten neden bu kadar önemli?

That's a nice story, but why is it so important to you really?

Benim gibi hoş bir kız böyle bir yerde ne arıyor, değil mi?

What's a nice girl like me doing in a place like this, huh?

Sana bir şey söylemem gerek ama pek hoş bir şey değil.

I have to tell you something and it's not good.

İyi akşamlar bayanlar, baylar ve hoş geldiniz.

Good evening, ladies and gentlemen, and welcome.