içeri için Türkçe-İngilizce çeviriler:

in · inside · within · indoor · interior · diğer çevirileri

içeri in

Tamam, hadi gel, hadi gir içeri hemen.

All right, come on. Come on, just come in.

İçeride kilitli olacaksın ama daha da önemlisi herkes bir yerlerde kilitli olacak.

You're going to be locked in, but more importantly, everyone else will be locked out.

Tatlım lütfen içeri girmeme izin ver.

Honey, please, just let me in.

içeri inside

Çok büyük bir şey dönüyor ve içeriden birine ihtiyacım var.

There's something big going on, and I need someone on the inside.

İçeri gel ve biraz yemek ye.

Come inside and have some dinner.

O kadın da içeride mi?

Is that woman inside there?

içeri within

Kim bir saat içerisinde burada olacak?

Who will be here within the hour.

Tabii ki polis bir dakika içerisinde geldi.

The police came, of course, within minutes.

Prenses Mia bir hafta içerisinde bir koca bulmayı başardı.

Princess Mia has managed to find a husband within a week.

içeri indoor

Kadınlar ve çocuklar içeride kalın.

Women and children stay indoors.

Miranda, içeri git ve drama yapmayı kes.

Miranda, go indoors and stop with the drama.

Herkes tekrar içeri girsin, teşekkürler.

Everybody inside. Back indoors, thank you.

içeri interior

Otel odasının içerisi, bir ay sonra.

Interior, hotel room, one month later.

Ama içerisi dekore edilmiş.

But the interior's been remodeled.