içti

Ve bu senin için.

And this is for you.

Ama bu benim için değil.

But it's not for me.

Ama bu? Bu benim için.

But this, this is for me.

Bu benim için değil.

This is not for me.

Bu senin için değil.

This is not for you.

Hayır, hayır, bu senin için.

No, no, this is for you.

Bu senin için Benim için mi?

This is for you. For me?

Şey evet Hayır Evet Benim için de iyi değil, senin için de iyi değil.

Well, yes, no, yes It's not good for me. It's not good for you.

Ama senin için değil.

But it's not for you.

Bu da senin için!

And this is for you!