icat için Türkçe-İngilizce çeviriler:

invention, invented, inventing · device · innovation · fabrication · diğer çevirileri

icat invention, invented, inventing

Bu dün icat ettiğim bir şey. Veya ondan önceki gün.

This is something that I invented yesterday or the day before.

Aslında gerçek şu ki, bilim için icat edilmemiş.

Well, the truth is, it wasn't invented for science.

Tanrı bu yüzden Google Çeviriyi icat etti David.

That's why God invented Google Translator, David.

icat device

Bu bilinmeyen dünyayı keşfetmek için, Tesla, günümüzde "Tesla bobini" olarak bilinen eşsiz bir alet icat etmişti.

To explore this unknown world, Tesla invented a unique device, still known today as a Tesla coil.

Dolayısıyla, bu kalemi icat ettim. Aslında bu bir elektronik cihaz.

Hence, I have invented this pen which is actually an electronic device.

Oğlumuz çok iyi bir alet icat etti

Our son has invented a very fine device.

icat innovation

Bayanlar ve baylar, Sizlere yeni bir icat getirdik.

Ladies and gentlemen, we bring you a new innovation.

Bu yeni şeyler icat etmekle ve

This is about innovation and

Yüksek basınçlı buhar gibi teknik icatlar.

Technical innovations, like high-pressure steam.

icat fabrication

Tucker için süper kumaşı icat etti.

He's invented a super fabric for Tucker.