ikisi

Beş, altı, yedi ve bir, iki, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz.

Five, six, seven and one, two, three, four, five, six, seven, eight.

Ben yalnızca bir ve ya iki gece için gidiyorum.. hem her zaman da geri geliyorum.

Yes, but I only go for a night or two at a time, and I always come back.

İkimiz için de iyi bir şey bu.

It's good for me, and for you.

Çünkü baban beni seviyor ben de babanı seviyorum ve ikimiz de seni çok ama çok seviyoruz.

Because your daddy loves me, and I love him, and we both love you, very, very, very much.

İki hafta önce söylemiştim ve sonra geçen hafta, üç gün önce, ve sanırım dün, iki kez.

I told you about it two weeks ago and then last week, three days ago, and twice, I think, yesterday.

Dün gece olanlar, tamam mı, ikimizin arasında bu bizim küçük sırrımız, tamam mı?

What happened last night, okay, between you and I that's our little secret, all right?

Ve bir, iki, üç, dört, beş ve altı ve yedi ve sekiz.

And one, two, three, four, five and six and seven, eight.

Bir, iki, üç, dört, beş altı, yedi, sekiz, dokuz, on.

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

Ve bu ikimiz için iyi bir zaman değil.

And it's just not the time for us.

On dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir

Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two