ikonik

Dünya Ticaret Merkezi'nde tabii ki binlerce insan ve ikonik bina vardı.

The World Trade Center, of course, involved both thousands of people and iconic buildings.

Küçük Yetim Annie, uyarlanmış, ikonik bir karakterdir ve Onu görmek istiyorum.

Little Orphan Annie is an iconic character based I want to see her.

Suareze'ler, Badgley Mischka moda evinin süper şık, ikonik tasarımlarını biliyorsunuzdur.

Suarezes,you're familiar with the super chic,iconic stylings of fashion house badgley mischka.

ikonik bronz su samuru heykeli Portland'ın dünyaca ünlü

iconic bronze otter statue stolen from Portland's world-famous

Çok ünlü, sevilen, ikonik hikaye Mary Lynn Rajskub tarafından anlatılan.

Very famous, beloved, iconic story told by Mary Lynn Rajskub.

Ve bu ikonik görüntü seni acayip korkuttu.

And that iconic image totally freaked you out.

Ben de çok ikonik birisiyim.

Well, I'm straight-up iconic.

Bu ikonik tabiat.

This iconic landscape.

Çizgi romandaki bu harika ikonik kare.

That great iconic frame from the comics.

Ne ironiği bu ikonik.

Forget ironic, it's iconic.