ilik için Türkçe-İngilizce çeviriler:

marrow · buttonhole · medulla · diğer çevirileri

ilik marrow

Lösemi oluşması: Kemik iliği anormal beyaz kan hücreleri üretmeye başlar.

So, leukemia occurs when the bone marrow starts producing abnormal white blood cells.

Bay Mason, kemik iliği ve trombosit bağışı Christian'ı daha uzun süre hayatta tutabilir.

Mr. Mason, bone marrow and platelet donation could keep Christian alive that much longer.

Ya da lösemisi olabilir, kemik iliği nakline ihtiyacı olur.

Or leukemia. She needs a bone marrow transplant.

ilik buttonhole

Tabii ki, yaka manşetleri, ve cep kapakları iliklerin de yapılacağı gibi iki sıra nakışlanacaktır.

Obviously, collar cuffs, And pocket flaps will be double-embroidered As will the buttonholes.

Daha fazla dikey düğme iliği istemiyorum.

I want no more vertical buttonholes.

ilik medulla

Evet, ilik kısmı kalın.

Yeah, the medulla's thick.