ise için Türkçe-İngilizce çeviriler:

if · while · should · whereas · diğer çevirileri

ise if

Bilmiyorum ama eğer öyle ise yapılacak en iyi şey ne biliyor musun?

I don't know, but you know what the best thing to do if you are?

Pekâlâ, eğer sen Regina ile isen ve Randall eyalette ise geriye Mercedes ve Lewis kalıyor.

Okay, so if you were with Regina and Randall's at State that leaves Mercedes and Lewis.

Ya o çocuk Simon ya da Thomas ise?

What if that boy was Simon or Thomas?

ise while

Ben aciz bir hırsızdan başka bir şey değilim, o ise, önemli bir politik mahkum.

I am nothing but a poor thief while he is an important political prisoner.

Bir süre sonra ise vazgeçti.

After a while, he just stopped.

Raj ise sadece işemek istedi

While Raj just wanted to pee.

ise should

Onun gerçek bir ismi olmalı.

He should have a real name.

Herkesin bir ismi olmalı

Everyone should have a name.

Eğer sadece bir teori ise, o zaman onu değiştirmelisin.

If it's just a theory, then you should change it.

ise whereas

Ben ise gittikçe daha güçlü oluyorum.

Whereas, I am getting stronger and stronger!

Poux bir sırdır, Tina Lombardi ise o başka bir hikaye

Poux is a mystery, whereas Tina Lombardi that is another story

Ben ise aksesuar takabiliyorum.

Whereas I can accessorize.