istasyonu

Dinle yakınlarda bir tren istasyonu ya da öyle bir şey var mı?

Listen, is there some kind of train station around here or something?

Bir teori üzerinde çalışmaya başladım ve bu istasyonu inşa etmeye başladık.

So I started working on a theory and we started building this station.

Bu ev bir tren istasyonu gibi.

This house is like a train station.

Resmi bir yer olmadığı açık, bir tren istasyonu ama spor bir ceket mi giymeliyim, yoksa ceket ve kravat

It's not formal, obviously, it's a train station, but do I wear a sport coat, or coat and tie

Bir tren istasyonu var.

There's a train station.

Bu istasyon benim ve onunla çok gurur duyuyorum.

This is my station, and I'm very proud of her.

Ve tanrı aşkına, onları bu istasyondan uzak tut.

And for God's sake, keep them away from this station.

Şimdi, bu, bir tren istasyonuna benziyor.

Now this looks like a train station.

Bir benzin istasyonu var.

There's a gas station.

Bu bir tren istasyonu.

It's a train station.