istedim

Senin için de doğru zaman olsun istiyorum ve şu an senin için doğru zaman değil.

And I want it to be right for you. And the time It is not right for you.

Çünkü sana bir şey söylemek istiyorum ve bence ne demek istediğimi biliyorsun.

Because I want to tell you something and I think you know what I mean.

Ve bu yüzden, genç ve çılgınca bir şey yapmak istedim, bunu yapmak istediğim tek kişi de sensin.

And so I wanted to do something young and crazy. And you're the only one I wanted to do it with.

Sadece benim için yaptığın her şey için sana teşekkür etmek istedim.

I just wanted to say thank you for everything you've done for me.

Sadece sana bir şey söylemek istiyorum. Bilmen gereken bir şey.

I want to tell you something, something you need to know.

Hayır, ama benim için bu aile herşey demek, ve ben birşey yapmak istiyorum.

No, but this family means everything to me, and I just want to do something.

Ben sadece dışarı çıkıp bilirsin gerçekten, gerçekten bir şey yapmak istiyorum.

I just want to go out and you know, really, really do something.

Bu tamamen doğru değil, ama o benim çocuğum ve ben onu mutlu görmek istiyorum.

It's not exactly true, but she's my kid and I want to see her happy.

Bu benim için iyi bir şey. Çünkü seninle bir şey hakkında konuşmak istiyorum.

Which is good for me, because I actually wanna talk to you about something.

Bir ailem var ve onlar için savaştan daha iyi şeyler istiyorum, ve bu mümkün sanırım.

I have a family, and I want something better for them than war, and I think it's possible.