ister için Türkçe-İngilizce çeviriler:

either · whether · diğer çevirileri

ister either

Ben de geri dönmek istemiyorum ama bu pek doğru gelmiyor.

I don't wanna go back either but it just doesn't feel right.

Peki, bu şekilde daha iyi, çünkü onları görmeyi ben de istemiyorum.

Well, it's better this way 'cause I don't want to see them either.

Ben de daha fazla görmek istemiyorum.

I don't wanna see any more, either.

ister whether

İster, yakılmış bir eski operasyoncu isterse, güzel ama sinirli bir bombacı,

But whether they're a burned former operative, A beautiful bomber with a temper,

Kim bilir isteyip canlı ya da o zamana kadar ölüyor? başlamak, gel.

Who knows whether you live or die until then? Come on, start.

İster bugün olsun, ister yarın Neal Caffrey seni terk edecek.

Well, whether it's today or tomorrow, Neal Caffrey will leave you.