izi

Lütfen baba, izin ver sana bir soru sorayım lütfen bu kez lütfen, lütfen, bana gerçeği söyle

Please Papa, let me ask you one question and please this time please, please, tell me the truth

Sana bir şey olmasına asla izin vermem, bunu biliyorsun değil mi?

You know that I would never let anything bad happen to you, right?

Sen iyi bir adamsın ve senin gitmene bir daha asla izin vermeyeceğim.

You are a good man and I'm never gonna let you go again.

Ve şu an bunun ne yeri, ne de zamanı. sana bir şeyi açıklamama izin ver, izin ver de açıklayayım.

And now is not the time nor place for it. Let me explain something to you. Let me say something.

Ama sana bir soru sormama izin ver.

But let me ask you a question.

Bak, sana bir soru sormama izin ver.

Look, let me ask you a question.

O zaman sana bir şey sormama izin ver.

Well, then let me ask you something.

Ama senin için bir şey yapmama izin ver.

But why don't you let me do something for you?

Ben burada olacağım ve sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim.

I'll be here, and I'm not going to let anything happen to you.

Sana bir şey söylememe izin ver. Daha önce hiç..

Let me tell you something, something I've never