kötülüğüyle

Sen gerçekten diyorsunki bu adam kötülüğüyle ünlü Zatoichi?

You're really saying that man is the notorious Zatoichi?

Blaire kötülüğüyle meşhur bir kızdı.

Blaire was a notorious mean girl.